[Rant] CPT

  • 2683 v3性價比最高,我依家用緊
    • 但其實單核唔夠做...
  • Dual socket 2689 v4性價比高過一粒2679 v4
    • 但Multicore勁過2683 v3唔係幾多...貴3倍
  • 2679 v4係目前最勁
    • 唔知咩板先用到...我驚燒,就算買左都唔敢用

結論係2696v4?好想要......


2017年中: 結果買左2696 v3...

Recommendations

Last modified: 2017-08-12 17:27:11
Powered by Simple Blog